Garanti

Alle nye ŠKODA personbiler har en Norgesgaranti som gjelder i 5 år/100.000 km, avhengig av hva som først inntreffer!

NYBILGARANTI – 5 ÅRS NORGESGARANTI PÅ NYBIL

Garantien gjelder i 5 år eller 100.000 km, avhengig av hva som inntreffer først, og gjelder for biler importert av Harald A. Møller AS. For at garantien skal være gjeldene må service, vedlikehold og reparasjoner utføres i henhold til ŠKODAs fastsatte normer til enhver tid.

Direkte slitasjedeler og justeringsarbeider er unntatt fra garantien. Iht Norsk Kjøpslov er lengstefrist for reklamasjon inntil 2 år ved næringskjøp og inntil 5 år ved forbrukerkjøp.

Dersom du oppdager en feil på din bil er det viktig at du melder ifra til oss umiddelbart!